För närvarande till salu andelar av:


Ragazzo Unico 6 år, valack, e Father Patrick - Elegance Kemp

i träning hos Emilia Leo i Romme


Bellissima Unica, 3 år, e Brillantissime - Bella Unica

i träning hos Katja Melkko i Julmyra


Luna Unica, 3 år, e Villiam - Desdemona Boko

i träning hos Katja Melkko i Julmyra


Tesoro Unico, 2 år, e Readly Express - Elegance Kemp,

i inskolning hos Kai P Jussila i Taxinge


Maestro Unico, 2 år, e Brillantissime - Bella Unica

i inskolning hos Kai P Jussila i Taxinge


Urano Unico, 1 år, e Orlando Vici - Desdemona Boko

i Skråmsta Stuteri


Perfetto Unico, 1 år, e Perfect Spirit - Elegance Kemp

i Skråmsta Stuteri


Amabella Unica, 1 år, e Face Time Bourbon - Bella Unica,

hos Emilia Leo i Romme


Miranda Unica, årets föl e Earl Simon - Desdemona Boko

i Skråmsta Stuteri


Gioia Unica,årets föl e Italiano Vero -Bella Unica

i Normandie Frankrike


Skriv ditt stycke här.


Vi har bestämt att vi alltid blir kvar som delägare även i de föl som vi säljer och vi  säljer i andelar, antingen 50%, 25% eller 20%, och behåller alltså alltid själv hälften, en fjärdedel eller en femtedel av varje föl. Ägarkrets för varje föl blir således två, fyra eller fem delägare inklusive oss och alla har lika stor andel.